top of page

yasal uyarı ve gizlilik

yasal uyarı

yasal uyarı

1. Bu sitedeki tüm içerik; her türlü ses, metin, görüntü, logo, resim, şekil, çizim, animasyon, klip, müzik ve video kayıtları, yazılım, program kodları ve bunlarla kısıtlı olmamak üzere her türlü bilgi ve belge, ticari marka ve bunlara bağlı her türlü fikri mülkiyet ve başkaca haklar tabukamu’ya aittir. Yukarıda sayılan veya sayılanlarla kısıtlı olmamak üzere site kapsamındaki her türlü unsurun tabukamu’nun yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, iktibası kopya edilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, değişiklik yapılması, depolanması, bir başka bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtılması, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda belirtilen fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır. Ancak, bu sitede duyurulan tüm haklar saklı kalmak kaydıyla kullanıcılar kendi özel bilgisayarlarına kar amacı ve ticari amacı olmaksızın sadece kişisel gerekçelerle sistemden bilgi indirebilirler. Sitenin sayfalarının yazıcıdan çıktısı sadece kişisel gerekçelerle, kar amacı ve ticari amaç olmaksızın alınabilir. Bu sitede yer alan içerikte yer alan unsurlardan herhangi biri görüntü, yazı, bilgi ve belge satılamaz veya herhangi bir kâr amacıyla dağıtılamaz.

2. tabukamu sitesindeki bağlantılar sizi tabukamu ağının dışına götürebilir. tabukamu, bu sitelerin içeriği, doğruluğu veya işleviyle ilgili olarak, hiç bir sorumluluk üstlenmez. Bu bağlantılar iyi niyet kapsamında bildirilmektedir. tabukamu, bağlantısını verdiği sitelerde daha sonra olabilecek herhangi bir değişiklikten sorumlu değildir. tabukamu bu sitelere erişim veya bu sitelerin kullanımından doğabilecek herhangi bir doğrudan, dolaylı, zarar, ziyan, tazminat, cezai şarttan dolayı sorumlu tutulamaz.

3. Bu sitede yer alan tüm unsurlar; sadece bilgi verme amacıyla sunulmaktadır. tabukamu; bu sitede yer alan herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belgenin belirli bir amaca uygunluğunu, geçerliliğini, bu bilgilerin eksik veya güncel olup olmadığını garanti ve taahhüt etmez. Ayrıca, bu siteye erişiminiz, kullanmanız veya bu siteden herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge indirmeniz nedeniyle bilgisayar donanımınızda veya diğer varlıklarınızda olabilecek herhangi bir hasar veya bulaşabilecek bir virüsten, bu nedenle doğabilecek zarardan tabukamu kesinlikle sorumlu değildir.

4. İnternet aracılığıyla tabukamu ilettiğiniz her tür bilginin (her tür yorum, öneri, fikir, grafik, vb dahil), size veya başka herhangi bir kişiye herhangi bir ödeme yapılmaksızın, sınırsız kullanım hakkı, fikri mülkiyet hukukundan tüm hak ve yetkileri tabukamu’ya geçecektir.

5. 18 yaşından küçüklerin, tabukamu Web Sitesine, velileri veya vasilerinden izin almaksızın bilgi sunmalarından tabukamu sorumlu değildir.

6. Bu sitede belirtilen hususlara aykırı hareket eden kişi/kişiler tabukamu doğmuş ve doğacak her türlü zararını tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

gizlilik

gizlilik

1. tabukamu, internet sitesi ziyaretçileri tarafından sitedeki formlar aracılığıyla sunulan kişisel verileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, iş ve ev adresiniz, telefon numaranız, v.b.) üçüncü kişilere satmaz, kiralamaz veya hiçbir şekilde kullandırmaz.

2. tabukamu, bu bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır: Veri sahibine basılı yayınlar/yazışmalar göndermek; Veri sahibine elektronik posta ile basın bültenleri veya bildirimler göndermek.

3. Kişisel bilgilere sadece yetkili tabukamu personeli ve bilgileri gizli tutmayı kabul etmiş olan temsilcilerimiz erişebilirler. tabukamu, kişi kimliklerini açıklamadan, istatistiksel bilgileri tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, v.b.) Web sitesini iyileştirmek ve genel olarak tüketicileri hakkında daha çok bilgi sahibi olmak amacıyla kullanır. Bu bilgiler üçüncü kişilere açıklanmaz.

 

4. tabukamu, sitesindeki bağlantılar aracılığıyla gideceğiniz diğer sitelerin, tabukamu Gizlilik İlkeleri'ne uyacağını garanti etmez; bu nedenle kişisel olarak belirlenebilir herhangi bir bilgi vermeden önce, gittiğiniz sitelerin gizlilik yaklaşımlarını değerlendirmenizi öneririz.

bottom of page