top of page
Screen Shot 2023-05-25 at 4.32.33 PM.png
tuvalet kağıdı.png

regl yoksulluğu

Regl yoksulluğu, regl olan insanların regl dönemlerinde kullanabilecekleri hijyenik ped, tampon gibi regl ürünlerine ve temiz su, sabun, çöp kutusu, temiz ve güvenli bir tuvalet (veya oda) gibi temel bakım ihtiyaçlarına ve regl hakkında güvenilir bilgiye erişememe sorunudur.
 

Regl yoksulluğu,

 • regl ürünlerinin yüksek fiyatlandırılması ve vergilendirilmesi,

 • su, elektrik gibi donanımların altyapısının yetersizliği,

 • toplumsal cinsiyet eşitliği için üretilen politikaların yetersizliği,

 • düşük alım gücü,

 • regl tabusu,

 • toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile alakalıdır.

regl yoksulluğu neye sebep olur?

 • Regl olan insanların regl ürünleri ve temel bakım için ihtiyaç duyulabilecek koşullara erişememesine,

 • Regl tabularının ve toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığın derinleşmesine,

 • Regl olan insanların sosyal, sağlık, eğitim ve çalışma alanlarındaki hak ve özgürlüklerinin kısıtlanmasına,

 • Vajinal enfeksiyon ve fiziksel sağlık sorunu yaşama ihtimalinin artmasına,

 • Beden algısı ve cinsiyet kimliğine ilişkin baskı ve olumsuz değerlerden dolayı psikolojik sorun yaşama ihtimalinin artmasına sebep olabilir.

regl yoksulluğu neye sebep olur?
dünyad regl yoksulluğu

dünyadan regl yoksulluğu

 • Dünyada yaklaşık 500 milyon regl olan insanın regl yoksulluğu yaşadığı tahmin ediliyor.

 • 2017 yılındaki bir araştırmaya göre Birleşik Krallık’taki 14-21 yaş arası regl olan her 10 insandan 1’inin regl ürünlerini alım gücü yok.

 • 2017 yılındaki bir araştırmaya göre Nijerya’da regl olan insanların %25’inin regl bakımı için özel alanlara erişimi yok.

 • UNESCO’nun verilerine göre Sahra altı Afrika’da her 10 kız çocuğundan 1’i regl ürünlerine ve temel bakım koşullarına erişimi olmadığı için okula düzenli devam edemiyor.

 • Hindistan’da regl olan kadın ve kız çocuklarının %12’sinin regl ürünlerine hiç erişimi olmadığı belirtiliyor.

 • Suriye, Lübnan ve Türkiye’deki mülteci kamplarında kalan insanların en az %60’ının iç çamaşırı dahil olmak üzere regl bakımı için kullanılabilecek hiçbir ürüne erişimi yok.

 • 2019 yılında çıkan bir rapora göre ABD’de her 5 genç yetişkinden 1’i regl ürünlerini almakta zorlanıyor veya hiç satın alamıyor.

Türkiye'de regl yoksulluğu

Konuşmamız Gerek Derneği’nin 2022 yılı Türkiye’de Regl Yoksulluğu Araştırması raporuna göre:   

 • Türkiye’de regl bakımı için en çok kullanılan üç ürün sırayla hijyenik ped, tampon ve tuvalet kağıdıdır. 

 • Yaş arttıkça hijyenik ped kullanımı azalmakta ve tampon kullanımı artmaktadır.

 • Araştırmaya katılan insanların %26,4’ü regl ürünleri alırken hiçbir zaman %42,5’i nadiren, %22,6’sı sıklıkla ve %8,5’i her zaman zorluk yaşadıklarını belirtmiştir.

 • Regl ürünlerine erişimde zorlanma algısı, yalnızca gelir düzeyi ile ilişkili değildir.

 • Katılımcıların yaklaşık 5’te 1’i regl bakımında kullanılabilecek temiz su, sabun gibi ürünlere her zaman erişememektedir.

 • Katılımcıların yaklaşık 3’te 1’i kendilerini güvende hissettikleri bir tuvalete erişimlerinin ya hiçbir zaman ya da nadiren olduğunu söylemiştir.

 • Regl ağrısı hakkındaki soruya cevap veren katılımcıların yaklaşık 5’te 1’i şiddetli regl ağrısı deneyimlediğini söylemiştir. Çevrelerindeki insanların ve sağlık kuruluşlarındaki görevlilerin onlara inanmadıklarını ve “olayı abarttıklarını” düşündüklerini belirtmişlerdir.

 • Katılımcılar regl olamamak, regl ürünleri nedeniyle yargılanmak, regl olduklarının anlaşılması gibi farklı sebeplerden ötürü yoğun bir korku hissi deneyimlediklerini paylaşmıştır.

Türkiye'de regl yoksulluğu

regl yoksulluğu ile mücadele için ne yapabilirim?

 • Regl ürünlerine ve temel bakım ürünlerine (su, sabun, çöp kutusu ve benzeri) erişimi olmayan insanlara destek ol,

 • Regl bakımları için tuvalet kağıdı, bez parçası gibi alternatif ürünler kullanan insanları yargılama,

 • Regl olan insanların deneyimlerine inan,

 • Regl hakkında iletişim kurarken aşağılama, yargı, korku ve dışlama içermeyen ifadeler kullanma,

 • Regl, regl ürünleri, regl dönemi ihtiyaçları ve benzeri konular hakkında güvenilir kaynaklardan araştırma yap.

regl yoksulluğu ile mücadele

Bu içerik, EMpower Vakfı'nın sağladığı Girl Fund hibe desteği ile Konuşmamız Gerek Derneği'nin Türkiye'de Regl Farkındalığı projesi ve tabukamu iş birliğinde hazırlanmıştır. Bu içerik yalnızca Konuşmamız Gerek Derneği ve tabukamu sorumluluğundadır ve EMpower Vakfı'nın konumunu yansıtmak zorunda değildir.

bottom of page