top of page
Screen Shot 2023-05-25 at 4.32.33 PM.png
regl tabusu.png

regl tabusu

Birçok kültür ve toplumda regl olmak utanç verici, kirli, ayıp ve olağan dışı bir durum olarak algılanır. Bu da reglin bir tabu olmasına sebep olur.

 

Regl, ergenlik dönemiyle deneyimlenmeye başlanan normal ve olağan bedensel bir süreçtir. Birçok kültür ve toplumda regl olmak utanç verici, kirli, ayıp ve olağan dışı bir durum olarak algılanır. Bu da reglin bir tabu olmasına sebep olur. Yani konuşulmayan, ya da konuşulması ayıp sayılan bir konu. Tabular yüzünden regl hakkında rahatça konuşamadığımız ve saklamamız beklenen bir şeye dönüşür. Bu durum, regl olan insanların rahat ve sağlıklı bir regl deneyimi yaşamasına engel olabilir. Regl tabusu, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile yakından alakalıdır ve regl olan insanların sağlık, eğitim, çalışma ve cinsel hak ve özgürlüklerini sınırlayabilir. Aynı zamanda, kamusal politikalarda regl deneyimlerinin yok sayılmasına neden olabilir ve regl yoksulluğunu derinleştirir. 

regl tabusu neye sebep olur?

 • Regl yoksulluğunun artabilir, yani insanların regl ürünlerine ve regl bakımı için ihtiyaç duyabilecekleri koşullara (temiz ve güvenli tuvaletler gibi) ulaşmaları zorlaşabilir,

 • Regl yoksulluğuna bağlı olarak, yani temiz ve güvenli ürünlere erişim olmadığında, vajinal enfeksiyon ihtimali artabilir,

 • Regl olan insanlar, regl ağrısı ve diğer regl dönemi ihtiyaçlarından doğan durumlara yönelik sağlık hizmeti alamayabilir,

 • Regl deneyimi hakkında olumsuz düşünce ve davranış kalıpları artabilkir,

 • Regl ve toplumsal cinsiyet ile ilgili mit, yanlış bilgi ve genellemeler daha hızlı yayılır,

 • Regl olan insanlar çevrelerinden ve toplumdan dışlanabilir, ayıplanabilir veya şiddete maruz bırakılabilir,

 • Regl hakkında güvenilir bilgi ve deneyim paylaşımının zorlaşmasına sebep olabilir, 

 • Regl bakım ihtiyaçlarına dair politikalar üretilmemesine, regl deneyimlerinin hukuk, politika, eğitim gibi alanlarda görünmezleşmesine sebep olabilir. 

regl tabusu neye sebep olur?
regl hakkında yanlış bilinenler

regl hakkında yanlış bilinenler

❌ Regl sıvısı kirlidir.

✅ Regl sıvısı su, dokular ve kandan oluşur. Kirli veya zararlı değildir.

 

❌ İnsanlar regl dönemlerinde belli yiyecekleri yememeli veya belli yiyeceklere dokunmamalıdır.

✅ Regl dönemlerinde insanların yiyebileceği ve yapabileceği yemeklerde bir kısıtlama yoktur. İnsanlar bu dönemlerde belli yiyecekleri daha çok veya daha az tüketmek isteyebilir, bunu herkesin kendi ihtiyaç ve istekleri belirler.

 

❌ Regl hakkında açıkça konuşmak doğru değildir, üstü örtülü kelime ve kodlar kullanılmalıdır.

✅ Regl olmak olağan bir bedensel süreçtir, saklanılması veya utanılması gereken bir şey değildir. Reglden bahsederken “hasta oldum”, “halam geldi” gibi üstü kapalı ifadelerin kullanılması regle dair utanç ve saklama hislerini artırabilir.

 

❌ Regl döneminde duş alınmamalıdır.

✅ Regl dönemlerinde insanlar kendilerini bedensel ve ruhsal olarak daha iyi hissetmek için duş alabilir. Bunda herhangi bir tıbbi sakınca yoktur. 

 

❌ İlk kez regl olan çocuğa tokat atılmalıdır.

✅ Regl olmak bir ceza değildir, bu yüzden regl olan insanın fiziksel ve duygusal olarak cezalandırılmaya değil desteklenmeye ihtiyacı vardır.  'Gelenek' olarak algılanabilen fakat bir fiziksel şiddet davranışı olan tokat atmak, insanlarda regle dair korku, utanç ve travma yaratabilir. 

 

❌ Regl olmak evliliğe ve cinsel ilişkiye hazır olmak demektir.

✅ Evlilik ve cinsel ilişki, onay verilebilecek yaş ve durumlar sağlandığında, karşılıklı onay ve istek olduğunda gerçekleşebilecek olaylardır. Regl olmak bunlara hazır olunduğunun bir göstergesi değildir. İnsanlar çocukluk ya da ergen gençlik döneminde regl olduklarından bu yaşlar zaten cinselliğe onay verilebilen yaşlar değildir. 

 

❌ Regl olan çocuk olgunlaşmıştır, eğitimine son verilebilir.

✅ Regl ergenlikle birlikte gelen olağan bir bedensel süreçtir ve bir insanın eğitim almasına engel olmamalıdır.

 

❌ Regl kadınları ilgilendirir, erkeklerden saklamak gerekir. 

✅ Regl bir cinsiyet kimliği göstergesi değildir, insanların kendilerini nasıl tanımladıklarını ve ifade ettiklerini belirlemez. Bu konu, regl deneyimi olup olmamasından bağımsız olarak herkesi ilgilendirir. 

regl tabularıyla mücadele için neler yapabilirim?

 • Regl, ergenlik, bedensel gelişim, cinsel organlar ve toplumsal cinsiyet eşitliği hakkında güvenilir kaynaklardan araştırma yap, bu konuda daha çok okumak için buraya tıklayabilirsin,

 • Herkesin regl döneminde fiziksel, ruhsal ve cinsel çeşitli istek ve ihtiyaçları olabileceğini fark et,

 • Regl hakkında iletişim kurarken yargı, utandırma, aşağılama ve dışlama içermeyen ifade ve davranışları çoğalt,

 • Regle dair korku, önyargı, tiksinti gibi olumsuz duygularını ve bu tarz duygular yaratan gelenek ve inançları sorgula,

 • Regl ürünlerine ve regl ile alakalı sağlık hizmetlerine erişmek isteyen insanlara destek ol,

 • Regl olmayan insanları regl eğitimi ve iletişimine dahil et.

regl tabusuyla mücadele

Bu içerik, EMpower Vakfı'nın sağladığı Girl Fund hibe desteği ile Konuşmamız Gerek Derneği'nin Türkiye'de Regl Farkındalığı projesi ve tabukamu iş birliğinde hazırlanmıştır. Bu içerik yalnızca Konuşmamız Gerek Derneği ve tabukamu sorumluluğundadır ve EMpower Vakfı'nın konumunu yansıtmak zorunda değildir.

bottom of page