q

Dramatik feminen ifadede olan eşcinsel erkekler için kullanılan bir terim.
Queer, heteroseksüel olmayan ve azınlıkta kalan cinsiyet ve cinsel yönelimlerin hepsini içine alan bir şemsiye terimdir. Her türlü cinsiyet kimliğini reddeden ve her cinsel yönelimin normalliğini kabul eden bir teoridir. Cinsiyet kimliğinin ataerkil normlar üzerine iktidarda ve toplumda oluştuğunu söyler. Bu yüzden cinsiyet kimliğine karşı çıkar.