i

Eşcinsel erkekler için küçültücü ve aşağılayıcı bir terim olarak kullanılan argo bir kelimedir.

Mesanede biriken sıvı atıklarıdır. İdrar yoluyla vücudu terk ederler. Ayrıca ‘çiş’ olarak da bilinir.
İdrarda normalde bakteri bulunmaz, Mesane veya böbreğe bakteri girip idrarın içinde çoğalırsa idrar yolu enfeksiyonu meydana gelir. Bu tür enfeksiyonların en yaygını sistit olarak da adlandırılan mesane enfeksiyonudur.
Deri altına yerleştirilen ve 3 yıl süre ile yüksek oranda doğum kontrolü sağlayan bir çubuktur. Eğitim almış hekim veya hemşire tarafından basit bir yöntemle üst kola yerleştirilir. %99 gebelik önleyicidir fakat cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı koruma sağlamaz.

Kısırlık.

Tipik kadın ya da erkek anatomik cinsiyet özelliklerinden (kromozomal, genital, üreme organları) farklı özelliklere sahip bireyleri ifade etmektedir. İntersekslik tek tip bir varoluş değil, birçok çeşidi olan bir seri varoluş ve deneyime denilebilir.