g

Grafenberg noktası olarak bilinmektedir. Uzun yıllar sabit belirli bir nokta olduğu düşünülse de iç veya dış genitalde spesifik bir yer belirlemek mümkün değildir. Vulvası olan kişilerin bir kısmında uyarıldığında zevk verirken bir kısmında herhangi olumlu bir hisse sebep vermeyebilir. G-noktası sanılanın aksine, her kişide aynı işleve sahip değildir.

Lubunca trans kadın/kadın

Bu terim, eşcinsel, biseksüel olarak algılanan kişilere karşı yapılan zulmedici, zorba davranışları ifade etmek için kullanılır. Bashing, tehdit, kötü muamele fiziksel ve cinsel saldırı, cinayete teşebbüs ve cinayeti kapsar.
Yumurta ve spermin fallop tüpünde birleşmesine denir. Hamilelik, gebelikle aynı şey değildir.
Gebeliği engellemek için kullanılan hormonel, cerrahi yöntemler.

Vajinal halka.

Akışkan cinsiyet.

İkili cinsiyet sisteminin dışında kalan bireyler için kullanılan bir kimlik ifadesidir. Aynı zamanda ikili cinsiyet sisteminin dışında kalan diğer tüm kimlikleri içerisine alan şemsiye bir kavramdır. Herhangi bir kimliği dışarıda bırakmayan geniş bir yelpazeyi ifade eder. Queer olarak da kısaltılır.

Belli bir toplumda çoğunluk tarafından kabul edilen bir seri değer. Bu değerler etik ya da yasal olma koşuluna tabi tutulmadan, gerçekliği sorgulanmadan kimi zaman doğru ve gerekli olduğu varsayılan değerler olabilir.

Vücudun bacaklar arasındaki bölümünde yer alan, penis, vulva, klitoris gibi cinsel organları kapsayan bölümü. Üreme organları olarak da adlandırılır.

HPV sonucu genital bölgede, makat etrafında ve nadiren de ağızda oluşabilen yapılardır.

Penisi olan bireyin cinsel birleşme sırasında boşalmadan önce penisi vajinadan geri çekme eylemi için kullanılan isimdir. Tam güvenilir olmaması sebebiyle tavsiye edilen bir yöntem değildir, fakat hiçbir yöntem kullanmamaktansa “geri çekme” daha iyidir. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı koruma sağlamaz.

Oral seks yapmak için kullanılan argo bir terimdir.

Penisin erekte durumundan daha çok yumuşamış ve gevşemiş olma durumu.
Hem erkek eşcinselleri, hem de kadın eşcinselleri (lezbiyen) tanımlamak için kullanılan uluslararası bir ifade. Homoseksüel olarak da bilinir.
Sağlık kuruluşlarının her bireye ait sağlık bilgilerini, kişinin izni alınmadığı sürece, herkesten gizli tutacağını gösteren yasal bir anlaşmadır.
Penis ya da klitoris başı.

Eşcinsel, lezbiyen, biseksüel, transseksüel ve queer kısaltması. Ayrıca LGBTQ olarak da bilinir.

Vücudun boyun ile karın arasında yer alan ve akciğer kalp gibi organları barındıran bölümüdür. Meme ve göğüs sıklıkla birbirinin yerine kullanılsa da farklı şeyleri ifade ederler ve memelerde göğüs bölgesinde yer alır.

Argoda insanların üstüne oturdukları vücut kısımları için kullanılan terimdir.
İki insandan daha fazlasının aynı anda birbirleriyle seks yapması.
Cinsel ilişkiler birçok sonucu beraberinde getirebilen bir seri davranıştır. Bu sonuçlar mutluluk, iletişimin ve ilişkinin güçlenmesi, zevk deneyimlemek, üreme, enfeksiyonlar, gebelik ve benzeri sonuçlar olabilir. Bu sonuçlar birer tehlike, olumlu/olumsuz getiriler değil, partnerli cinsel ifadenin olağan sonuçlarıdır. Dolayısıyla, daha güvenli ve daha az güvenli seksten bahsetmek daha gerçekçidir. Güvenli seks, partnerler tarafından olumsuz olarak algılanan sonuçların azaltılmasına yönelik alınan önlemlerin sonucu deneyimlenen seks ya da cinsel davranışların tümüdür. Bu bazı kişiler için korunmak olabilirken, bazıları için belli cinsel davranışları deneyimlememeyi seçmek olabilir.