c

Fetüs.

Lokal yada genel anestezi altında bir klinikte bir doktor veya uzman tarafından yapılan gebeliği sonlandırma işlemidir. Rahimin içeriğinin çekilmesi için bu işlem sırasında rahim ağzı genişletilmiştir veya bir nesne eklenmiştir. İşlem 5-15 dakika arasında sürmektedir. %99 etkilidir.

Cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesi gibi özelliklerden ötürü bireylere karşı geliştirilen olumsuz tutum ve davranışlar.

Vajina ya da anüs ile penis, parmak, el, seks oyuncağı ya da yapay penisin birleşmesini ifade eden cinsel ilişki durumu.
Bireyin başka bir bireye ya da bireylere karşı hissettiği cinsel yakınlık, etkilenme ya da beğenme hissi.
Bireylerin cinselliklerine ilişkin sergiledikleri davranışların tümü. Kişinin kendi kendine gerçekleştirdiği cinsel davranışlar olabileceği gibi iki ya da daha çok kişinin katılımı ile gerçekleşen cinsel davranışlar da vardır. Cinsel davranışların “normal” “anormal” tanımlamaları yoktur; kriter karşılıklı onay ve isteğin bulunmasıdır.

Cinsellik eğitimi

Cinsel dokunma, öpüşme, sarılma bazen de cinsel ilişki anlamına gelen argo olarak algılanabilecek bir terim.
Doğum öncesi dönemden başlayarak gelişen ve değişen; fizyoloji, psikoloji, biyoloji, sosyoloji, toplumsal cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim gibi kavramların tümünü içine alan süreç.

Erektil disfonksiyon anlamına gelen, cinsel ilişkide tüm sorumluluğun ve gücün erkek, ya da penis sabihi kişilerin üzerinde olduğunu ve penis olmadan gücün olmayacağını kabul eden, cinselliğe kişiler arasında onay çerçevesinde deneyimlenen olumlu bir deneyim olarak ele almak yerine, birinin (genelde penisi olan kişinin) bir diğerine yaptığı bir eylem olarak algılayan bir kavramdır. Bu kavram kullanıldığında asıl ifade edilmek istenen penisin erekte olamama durumudur. Bu durumun iktidar, güç ya da erkeklikle alakası yoktur. Penisi olan birçok kişi farklı sebeplerden erekte olamama hali deneyimleyebilir.

Cinsel zevk, üreme, paylaşım, sevgi ifadesi, spor ya da kişilerin onayı ile farklı amaçlarla bedensel ilişkilerin bütünü için kullanılır. Vajinal seks, anal seks, oral seks, parmaklama, dildo ve benzeri seks oyuncaklarının kullanımını da kapsayan bir seri davranış biçimidir.
Cinsel istismar; uluslararası sözleşmeler ve ulusal hukuk metinlerinde çocuk olarak tanımlanan bireylerin (18 yaşına kadar her birey çocuktur), bir yetişkin tarafından cinsel olarak sömürülmesi anlamına gelir. Yaş, deneyim, bilgi, farkındalık ve zihinsel gelişim açısından eşit konumda bulunmayan bireyler arasındaki cinsel deneyimler beden ve ruh sağlığı açısından risklidir. Pek çok açıdan daha fazla güce sahip bir yetişkinin; cinsel partner olarak kendinden daha güçsüz bir bireyi seçmesi güvenilir bir yetişkin davranışı değildir. Cinsel istismar sanal ortamda da gerçekleşebilir ve sadece temas içeren davranışlarla sınırlı değildir. Bir yetişkinin istismar ettiğini düşündüğünüz her durumu güvendiğiniz bir yetişkine bildirebilirsiniz. Cinsel istismar her koşulda yetişkinin suçudur. Cinsel kimlik: Cinsel kimlik kişinin kendisini kav
Cinsel kimlik kişinin kendisini kavrayışını, cinsel davranış kişi tarafından uygulanan cinsel eylemi, cinsel yönelimse kişinin kendinden başkalarına hissettiği ya da hissetmediği romantik ya da cinsel çekimi ifade eder. Cinsel kimlik; cinsel yönelim, cinsel davranış, cinsiyet kimliği, beden ifadesi vb. kavramların bütünü içine alan ve bireyin kendini kavrayışını ifade eden bir şemsiye kavramdır.
Cinsel davranışlarda bulunmamak demektir. Cinsel muafiyet kavramının hangi cinsel davranışları kapsayacağını ve cinsel muafiyet süresini her insan kendi belirler.
İstenmeyen gebelikler ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları genellikle korkutma unsuru olarak kullanan, cinsel davranışlardan muaf olmaya ilişkin eğitim.
Cinsel uyarılma, zevk ve üreme ile ilişkilendirilen vücut bölümleridir.

Vulvanın her iki tarafında yer alan ve yetişkinlerde tüylerle kaplı olan deri dokusuna dış dudak adı verilir. Vajina girişinin iki yanında, dış dudakların iç tarafında yer alan, ve tüysüz doku ise iç dudak olarak adlandırılır.

Bir kişinin cinsel herhangi bir davranış ya da ilişkide bulunduğu kişi.
Cinsel yaşam içerisinde fiziksel, psikolojik ve sosyal anlamda iyi olma halini ifade eder. Bireylerin cinsel haklarından yararlanmasını ve cinsellik eğitimine erişimini de kapsar.
Bir kişinin rahatsız, sindirilmiş veya korkmuş hissetmesine neden olan herhangi bir cinsel veya cinselleştirilmiş davranıştır. Bu, bir kişinin davet etmediği veya seçmediği bir davranıştır. Cinsel saldırı cinsellik değildir, yasal değildir.
Cinselliğin kontrol etmek, denetlemek, küçük düşürmek, aşağılamak ve cezalandırmak amacıyla bir şiddet aracı olarak kullanılmasına ‘’cinsel şiddet’’ denir. Cinsel şiddet farklı türleri kapsayan şemsiye bir kavramdır.
Cinsel terapi, cinsel sorunlar konusunda eğitim almış deneyimli psikiyatrist ve klinik psikologlar tarafından cinsel sorunları olan birey ya da çiftlere uygulanan bir tür terapi biçimidir.
Başlıca bulaşma yolu, salgılar nedeniyle korunmasız cinsel ilişki olan HIV ve Hepatit-B virüsü de dahil olmak üzere çok sayıda bakteri, virüs, mantar ve parazitin ortaya çıkardığı enfeksiyonları kapsar. En yaygın olarak cinsel ilişkiyle (oral-anal-vajinal ilişki) geçer.
Kişilerin duygusal, fiziksel, ve cinsel anlamda kimlere çekim hissettiklerinin tanımıdır. Herkesin bir cinsel yönelimi vardır. Cinsel yönelimler akışkan ve değişken olabilir fakat dışarıdan bir müdahale ile değiştirilemeyecek özelliklerdendir.

İnsanlarda üreme işlevinin yanı sıra zevk işlevinin de olmasıyla hem psikolojik hem fizyolojik hem de toplumsal boyutu olan şemsiye bir kavramdır. İçerisine atanan cinsiyet, toplumsal cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim gibi insana ve cinselliğine dair tüm kavramlar bu çatı altında toplanmaktadır.

Cinsellik, beden, iletişim, toplumsal cinsiyet, cinsel sağlık, enfeksiyonlar, cinsel haklar ve benzeri konularda bilgi ve becerilerin yaşa uygun, bilime dayalı ve yargılamadan aktaran bir eğitim biçimidir.

Genellikle atanmış cinsiyet anlama gelen, fakat zaman zaman hatalı şekilde, toplumsal cinsiyet ya da cinsel yönelim yerine kullanılan kavramdır.

Bir kişi ya da bir şey için cinsiyeti belirtilmemiş. Örneğin; halka açık yerlerde erkek veya kadın kabini diye etiketleme yapmayıp herhangi bir cinsiyetten herkesin kullanabilmesine olanak sağlayan sistem, düşünce biçimi, tutum ve yaptırım.

Cinsiyet düzenleme

Kişinin cinsiyet kimliği ile atanmış olan cinsiyetin uyumlu olmaması durumunda trans kişilerin başvurabilecekleri bir seri kozmetik ve cerrahi müdahaleye denir. Bedensel ve yasal cinsiyet düzenleme durumu ise cinsiyet geçiş süreci olarak adlandırılır.

Cinsiyet kimliği ile atanmış cinsiyetin uyumlu olmadığı durumlarda bireyler kendi istek ve onayları doğrultusunda tıbbi ve yasal prosedürleri kapsayan bir geçiş sürecine girebilirler. Örneğin; birey hormon takviyesi alabilir, kimliğinde ait hissettiği cinsiyetin yazması için mahkemeye başvurabilir. Bu süreçlerin tümü cinsiyet geçiş sürecini ifade eder.

Birinin giyim, elbise, saç kesimi, ses ve diğer fiziksel özellikleri ile cinsiyet kimliğini ifade etmek için seçmesidir.

Bir cinsiyetin diğerinden üstün olduğunu savunan görüş ve ideolojidir. Cinsel ayrımcılık ise insanların diğer insanlar hakkındaki yargıları, kişisel değerlerden çok cinsiyete dayandığında ortaya çıkan ve kimi zaman nefret içeren çatışmalı durumdur. Daha genel olarak cinsiyete dayanan her tür ayrım, cinsel ayrımcılık olarak tanımlanabilir.

Atanan cinsiyeti ve cinsiyet kimliği paralel olan kişilere denir. Örneğin, biri vulva ile doğuyor ve kendisini kadın hissediyorsa bu kişi cisgenderdır.

İnsanların tümünün cisgender olduğu varsayımı. Eğitim, hukuk, sağlık, politik birçok alanda bireylerin cisgender olduğu varsayımı üzerine kurulmuş ve bunun haricindeki varoluşlar (trans, non-binary, queer vb.) tanınmamasıdır.
Kremasterik refleks penisi olan bireylerde görülen deri yüzeyine yakın bir reflekstir. Bu refleks arka ve iç kısmının sıvazlanması veya dürtülmesiyle oluşur. Normal tepki bu kasılma ile testisin eş taraflı biçimde yukarıya çekilmesidir.
Kendinden farklı cinsiyetle özdeşleşmiş kıyafetleri giyen kimsedir. Cinsel yönelim ya da cinsiyet kimliğinden farklı bir kavramdır.
Vulvanın dil ya da ağız ile cinsel haz amaçlı uyarılması, öpülmesi ya da yalanması.