Atanmış cinsiyetten farklı cinsiyet kimliği taşıyan bireylere verilen isimdir. Bir hastalık, tercih ya da değiştirilebilecek bir durum değildir. Birçok farklı translık deneyimini kapsar.