Bir yönelim olarak kişiyi ağırlıklı olarak ya da tümüyle kendisiyle aynı cinsiyette olan kişilere karşı romantik ya da cinsel çekimleri yaşamaya yönlendiren kalıcı kişisel nitelik olarak ifade edilir. Gey, lezbiyen, homoseksüel terimlerinin yerine de kullanılır.