Gaydar. Bir kişinin gey, biseksüel ya da heteroseksüel olup olmadığını anlamasını sağlayan yetenek veya içgüdüsel hissi] tanımlamak için kullanılan terim. "Gaydar", eşcinseller arasında "gey arkadaş arama" veya "gay arar" ifadeleriyle ile özdeşleşmiş bir sözcüktür. Sezgisel olrak görünüş ve tavırlarında eşcinsel olduğuna dair algı uyandıran kişiler içinde kullanılabilmektedir. Yine sözlü ve görsel tavırlarında cinsel yönelimlerini değerlendirmek, gözlemde bulunmak için gözlemde bulunan kişi veya kişilerce bireyin sezgisel yeteneğine atıfla ifade edilen kavram.